Waves Background

Monikanavaiset mahdollisuudet

Lisäksi Oulu kaupungin tavoitteena on tunnistaa kiinnostavien sisältöjen monikanavaiset mahdollisuudet asiakaspalveluprosessien kehittämisessä ja asiakaslähtöisyyden edistämisessä vastaavalla tavalla kuin Espoossa ja Kuusamossa.

Yhteistyötä parhaimmillaan

Oulussa DigiCult-hanke kytketään tiiviisti Digitaalinen Oulu -ohjelmaan ja Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeeseen. DigiCult-hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös kaupungin viestinnän ja Oulun Digin asiantuntijoiden kanssa.

DigiCultissa tehtävä kehitystyö tukee Digitaalinen Oulu -ohjelman tavoitteiden toteuttamista.

Vaikuttavampia palveluita

Digitaalinen Oulu -toteutusohjelman on laatinut Oulun kaupunki kaupunkistrategian pohjalta. Sen keskeisenä tavoitteena on parantaa Oulun kaupungin palvelujen vaikuttavuutta digitalisaatiota ja dataa hyödyntämällä. Lisäksi tavoitteena on edistää kuntalaisten arjen sujuvuutta, elinvoimaa ja viihtyvyyttä.

Keskeisiä tehtäviä

Keskeinen osa Digitaalisen Oulu -ohjelman tehtäviä ovat palveluiden saavutettavuus ja esteettömyys. Näin varmistetaan, että kaikki Oulun kaupungin tai sen yhteistyössä kehittämät hankkeet huomioivat lain digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Huomioon sisältöjen vaatimukset

DigiCult-hankkeessa kehitettävät palvelut huomioivat digitaalisten palveluiden sisältöjen vaatimukset esimerkiksi havaittavuuden, ymmärrettävyyden ja käyttöliittymien näkökulmasta. Lisäksi hankkeen aikana kehitettävä digitaalinen alusta toteutetaan navigoinnin hallittavuuden ja toimintavarmuuden saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

Nykytilaa ja edistymistä

Kaikki kunnat tekevät arvioinnin kunnan digitaalisten palveluiden nykytilasta DigiCult-hankkeen alussa ja hankkeen päättyessä. Edistymisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain.

© Copyright 2023 | Digicult • Rekisteri- ja tietosuojaselosteSaavutettavuusseloste
Green Background
Digicult logo