Waves Background

Hankkeessa kootaan alustalle tietoa myös Kuusamon keskustan Kirkkolahden ja Torankijärven rantareiteistä ja niiden luonto-, kulttuuri- ja palvelukohteista. Rantareitin historiapolkua ja siitä koottua materiaalia voidaan käyttää myös testialustana.

Palvelualustalle ja tietovarantoon koottava sisältö kostuu jo olemassa olevasta kirjallisesta ja kuvamateriaalista sekä hankkeen aikana hankittavasta ja tuotettavasta digitaalisesta materiaalista.

© Copyright 2023 | Digicult • Rekisteri- ja tietosuojaselosteSaavutettavuusseloste
Green Background
Digicult logo