Waves Background

Saavutettavuutta, hyvinvointia ja vetovoimaa

Uuden alustan avulla voi paikan mukaan hakea vaivattomasti saavutettavia, laadukkaita ja monipuolisia palveluita. Myös eri ikäryhmien ja erityisryhmien on helpompi löytää ja hyödyntää kunnan palveluita. Kaikki tämä helpottaa arkea sekä parantaa hyvinvointia, toimintakykyä ja kokemusta osallisuudesta. Kulttuurikokemusten ja luontokohteiden esille nostaminen lisää myös alueen vetovoimaa ja houkuttelee vierailijoita.

Yksi alusta – valtavat mahdollisuudet

Kuntien lisäksi digitaalisen alustan mahdollisuudet ovat esimerkiksi kulttuuri- ja matkailutoimijoiden käytettävissä. Kustannukset pienenevät, kun sisällöt on koottu digitaalisesti yhteen paikkaan, josta niitä voi hyödyntää laajasti. Alustan on tarkoitus toimia yhteensopivasti jo olemassa olevien alustojen kanssa avoimien rajapintojen kautta.

Yhdessä kuntalaisten ja toimijoiden kanssa

DigiCult-hankkeen aikana Oulussa, Espoossa ja Kuusamossa toteutetaan yhdessä kuntalaisten ja kaupunkien eri toimijoiden kanssa kiinnostavia sisältöjä. Samalla pohditaan ja etsitään aktiivisesti käyttötapauksia ja tilanteita, joihin digitaalinen palvelualusta tuo uudenlaista vaikuttavuutta.

Yhdessä enemmän

DigiCult-hankkeen kehittäjäkumppaneita ovat Oulun, Espoon ja Kuusamon kaupungit sekä seurantajäseniä Siikalatvan, Taivalkosken, Paltamon ja Hailuodon kunnat. Hanke on saanut rahoituksen valtiovarainministeriöltä vuoden 2021 alusta lokakuuhun 2022.

© Copyright 2023 | Digicult • Rekisteri- ja tietosuojaselosteSaavutettavuusseloste
Green Background
Digicult logo