Waves Background

Kesäkuun puolivälissä DigiCult-hankkeessa järjestettiin kaksi etätyöpajaa, joiden tarkoituksena oli kartoittaa sisällöntuottajien tarpeita digitaalisen alustan kehitystyötä varten. Tätä arvokasta käyttäjätietoa kerättiin Oulun, Kuusamon ja Espoon alueiden kulttuurialalla ja luontokohteissa työskenteleviä henkilöitä.

Työpajojen avulla selvitettiin, millaista toimintaa sisällöntuottajat harjoittavat, millaisia järjestelmiä tai alustoja he hyödyntävät tällä hetkellä, sekä mitä he alustoilta kaipaavat.

– Projektiryhmälle järjestetyn työpajasarjan jälkeen halusimme päästä testaamaan siellä tekemiämme olettamuksia sisällöntuottajien tarpeista. Parhaaksi kokemamme ratkaisu oli kutsua sisällöntuottajat mukaan hankkeeseen, digituottaja Sanni Harju-Nikula selventää.

Sisällöntuottajilta saatu tieto vahvisti aiempien työpajojen tuloksia sekä auttoi hahmottamaan digitaalisen alustan ominaisuuksien tärkeysjärjestystä tämän käyttäjäryhmän näkökulmasta.

Hankkeessa edetään käyttäjäryhmiä kuunnellen

Tutustumalla kulttuuri- ja luontokohteiden tarpeisiin hankkeen projektiryhmä pystyy paremmin huomioimaan, miten digitaalinen alusta voisi tukea sisällöntuottajien toimintaa ja mahdollisesti tuoda siihen jotain aivan uutta.

– Samalla saimme vahvistuksen sille, että kehitystyö on menossa oikeaan suuntaan. Pelkillä ennakko-oletuksilla eteneminen olisi liian riskialtista. Alustan juurtuminen laajempaan käyttöön vaatii, että se todella palvelee käyttäjiensä tarpeita, hankkeen projektipäällikkö Atte Karjalainen

Käytettävyyteen, vuorovaikutteisuuteen ja sisältöjen hallintaan liittyvät ominaisuudet nousivat työpajojen tuloksissa keskeiseksi kärkikolmikoksi. Tällä hetkellä ongelmalliseksi koetaan esimerkiksi sisältöjen syöttäminen useisiin eri järjestelmiin, mikä vie sisältöjen ylläpitäjiltä aikaa.

– Uusi digitaalinen palvelukokonaisuus voi ratkaista tällaisia sisältöjen ylläpitoon liittyviä haasteita toimimalla tietovarantona, josta sisällöt voidaan jakaa rajapintojen kautta eteenpäin muihin kohteisiin. Haluamme mahdollistaa sisältöjen tuonnin alustalle myös muista sijainneista, jolloin rajapinnat toimivat molempiin suuntiin, Karjalainen jatkaa.

Etätyöpajojen tuloksia hyödynnetään digitaalisen alustan vaatimusmäärittelyssä. Alustan kehitysprosessissa on tarkoitus osallistaa myös kuntalaisia, jotta erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Lisätietoja

Atte Karjalainen, projektipäällikkö, p. 040 559 2485, atte.p.karjalainen@ouka.fi

Sanni Harju-Nikula, digituottaja, p. 040 158 3029, sanni.harju-nikula@ouka.fi

© Copyright 2023 | Digicult • Rekisteri- ja tietosuojaselosteSaavutettavuusseloste
Green Background
Digicult logo