Waves Background

DigiCult-hanke on järjestänyt vaatimusmäärittelyn esille nostavan työpajasarjan. Tärkeässä kehitystyövaiheessa keskityttiin paikkatietoon pohjautuvan digitaalisen palvelualustan ekosysteemin rakenteeseen ja tarpeisiin sekä siihen, miten erilaiset käyttäjä- ja sidosryhmät ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Ekosysteemin jäseniä kartoitettiin ja ryhmiteltiin erilaisiin rooleihin yhdistävien tekijöiden mukaan. Tunnistettuja rooleja ovat kunnat ja kaupungit, oppilaitokset, matkailualan toimijat, kulttuuritoimijat, paikkakuntalaiset, vierailijat sekä tietopankit ja tietovarannot.

– Loimme kaikille rooleille omat profiilinsa. Ne auttavat meitä ymmärtämään ekosysteemin jäsenten resursseja, ominaisuuksia, tavoitteita ja suorituskykypaineita sekä sitä, millaista hyötyä eri roolit hakevat ekosysteemistä, hankkeen digituottaja Sanni Harju-Nikula toteaa.

Lisäksi työpajoissa selvitettiin ekosysteemissä tapahtuvaa arvonvaihtoa. Vaihdettava arvoyksikkö voi olla aineellinen, kuten raha, palvelu tai tuote, tai aineeton, kuten tieto, data tai maine.

Parempaa vuorovaikutusta ja haasteiden kartoitusta

Työpajoissa pohdittiin myös ekosysteemissä muodostuneiden ydinsuhteiden välistä vuorovaikutusta ja sitä, miten vuorovaikutusta voitaisiin parantaa digitaalisen palvelukokonaisuuden avulla. Lisäksi kartoitettiin, millaisia haasteita ekosysteemin roolit kohtaavat uudessa palvelukokonaisuudessa ja millaisia tukitoimia tai palveluja käyttäjille voitaisiin tarjota.

– Saimme esille toiminnallisuuksia jotka voisivat helpottaa alustan käyttöönottoa ja käyttäjien kehittymistä ekosysteemin ja alustan sisällä, Harju-Nikula sanoo.

Käyttäjäkokemukset eri rooleista käsin

Työpajojen aikana pohdittiin myös perustason käyttäjäkokemuksia eri roolien näkökulmista.

– Kokemukset auttavat selventämään, mikä alusta on ja mitä sen kehittäjät haluavat tuoda ekosysteemiin, hankkeen projektipäällikkö Atte Karjalainen toteaa. – Pohdimme myös riskialttiita oletuksia, joita kehittäjäyhteistyökumppaneilla on alustasta.

Riskialttiimpien oletusten tunnistaminen auttaa kartoittamaan sellaisia ominaisuuksia, joiden puutteellisuus voi aiheuttaa koko alustan epäonnistumisen.

 

DigiCult-hankkeessa kehitetään paikkatietoa hyödyntävä digitaalinen palvelualusta. Hankkeen isäntäorganisaationa on Oulun kaupunki. Kehittäjäkumppaneina mukana ovat Espoon ja Kuusamon kaupungit sekä seurantajäseninä Siikalatvan, Taivalkosken, Paltamon ja Hailuodon kunnat.

Työpajoihin osallistui ohjaus- ja projektiryhmän jäseniä Oulun, Kuusamon ja Espoon kaupungeista sekä BusinessOulusta ja Visit Espoosta. Työpajoissa sovellettiin Boundaryless SRL:n kehittämää Platform Design Toolkitia suomeksi muokattuna. Työpajat toteutettiin etänä Microsoft Teamsiä ja Miroa hyödyntäen.

Lisätietoja

Atte Karjalainen, projektipäällikkö, p. 040 559 2485, atte.p.karjalainen@ouka.fi

Sanni Harju-Nikula, digituottaja, p. 040 158 3029, sanni.harju-nikula@ouka.fi

 

© Copyright 2023 | Digicult • Rekisteri- ja tietosuojaselosteSaavutettavuusseloste
Green Background
Digicult logo